هوشمند سازه آروین آرا - هساآکو
خانه های پیش ساخته 2 طبقه
خانه های پیش ساخته ویلایی
سوله های پیش ساخته ویلایی
درباره ما
هوشمند سازه آروین آرا - هساآکو شرکت هوشمند سازه آروین آرا دارای گواهی فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ایران برای احداث ساختمان های LSF با دیوار برشی تا 5 طبقه می باشد. با نهایی شدن طرح معماری و تهیه نقشه های CAD مراحل طراحی سازه با نرم افزار FRAME CAD انجام شده و پس از کنترل نقشه های سازه مرحله تولید به صورت تمام اتوماتیک طی فرایند CAD/CAM انجام می شود .در این مرحله کلیه قطعات واجزا سازه دارای کد و شماره بوده و مراحل تولید بدون دخالت دست و کاملا خودکار انجام می شود.
مونتاژ اولیه فریم ها در کارخانه این شرکت صورت می گیردو مراحل بعدی نصب در محل پروژه با حداقل زمان و هزینه انجام می شود.
هوشمند سازه آروین آرا - هساآکو
مزایای lsf
هوشمند سازه آروین آرا - هساآکو